Vòng Tay Xuôi

Tác giả:

Đừng cho tôi vòng tay mê loạn.

Đừng cho tôi lời âu yếm đầu môi.
Đừng cho tôi xin đừng cho tôi nữa.
Đã hết rồi tháng ngày đam mê.

Nhìn tôi đây vòng tay đã mỏi .
Đời tôi đây rời rã những lần yêu.
Nhìn tôi đi hãy nhìn tôi đi nữa.
Cuối cuộc tình còn những thương đau.

Tay tôi xuôi, mắt tôi đã mỏi .
Tìm tình yêu một thoáng bay xa .
Hồn lịm chết theo từng cơn nắng đỗ .
Cúi mặt buồn lệ nhỏ xót xa.

Đừng thương tôi, đừng thương tôi nữa.
Đừng thương tôi lời thương xót đầu môi.
Đừng cho tôi xin đừng cho tôi nữa.
Những ngọt ngào làm khổ tôi thêm.

Đừng cho nhau, đừng cho nhau nữa.
Còn cho nhau là giết chết đời nhau.
Đừng cho nhau thôi đừng cho nhau nữa.
Hãy coi đây là giấc chiêm bao. 

Thảo luận cho bài: "Vòng Tay Xuôi"