Vòng Tay Yêu Thương

Tác giả:

F 4/4

Đây tay tôi nối liền tay anh
Đây tay anh nối liền tay chị
Tay chúng mình, ngàn bàn tay,
vạn bàn tay, triệu bàn tay giơ cao ú ….. ù

Đây tay tôi tay anh nối liền
Đây tay chị tay anh tay em
Tay chúng mình nối lớn

Mình nối rộng vòng tay
Cho yêu thương khắp trên địa cầu
ở trong một vòng tay…..

(Đây … )

 

Thảo luận cho bài: "Vòng Tay Yêu Thương"