Vọng viếng

Tác giả:

Vọng viếng

 Trương Thái Du


Hoa trắng
Chiều đông
Bốn bánh xe chầm chậm

Nhạt nhòa khung ảnh
Ánh mắt ủ ê
trống rỗng
Phố nghèo

Giấy bạc vàng
Dán chặt mặt đường
Ướt nhoè
loang đỏ

Mưa
vô định . . .
Tôi mất bạn chưa quen

Hải Phòng 1993 

 

Thảo luận cho bài: "Vọng viếng"