Vu Vơ

Tác giả:

Vu Vơ

 Hữu Thỉnh


Gọi tên những ruộng không mùa
Những cây mất lá những chùa lạc chuông

Gọi tên năm bảy nẻo đường
Bóng mây tha thiết sương buông thật thà

Gọi xa bạc phếch đường xa
Gọi gần khăng khít đôi ta đang gần

Em vừa gỡ gió ngoài sân
Anh vừa góp được một lần vu vơ.

1993

Hữu Thỉnh

 

Thảo luận cho bài: "Vu Vơ"