Vui Ánh Lửa Hồng

Tác giả:

Lửa cháy cháy lên ươm nồng biết bao hy vọng

Lửa cháy cháy lên rộng ràng ánh lửa hồng reo
Lửa bập bùng tí tách tí tách
Lửa hừng hực cháy sáng cháy sáng, lửa vui cùng ta

Lửa cháy cháy lên vỗ tay vỗ tay cho đều
Cùng hát hát lên vang lừng khúc ca tuổi xuân
Lửa bập bùng tí tách tí tách
Lửa hừng hực cháy sáng cháy sáng, lửa vui cùng ta !

 

Thảo luận cho bài: "Vui Ánh Lửa Hồng"