Vui Đời Lính

Tác giả:

(1956)

Điệu March

 

Lính! Lính!
Sát vai bên đồng ruộng xanh bát ngát
Tôi cùng anh vui đều nhịp bước
Gia đình anh đâu còn quê hương tôi hoang tàn
Dân điêu linh trong mùa lửa khói
Dứt hết tơ vương vui đời tiền phương
Hăng hái buông cày ta lên đường vì nước
Trong hiểm nguy coi thường thân nam nhi can trường
Đêm liên hoan chia vui niềm thương

Một mình thân lính còm
Cô đơn mà vui
Tôi anh quây quần cười vang đêm tối
Vợ là cây súng dài
Con thơ đạn đây
Vui trong gia đình đời lính tưng bừng
Nhiều chú ước muốn sao như mình
Chàng quân nhân trông ôi sao tình
Và khối các cô mơ thầm
Cùng quân nhân kết duyên

Một mình thân lính còm
Xông pha liều thân
Hiên ngang tung hoành cừu nhân tan tác
Vợ hiền cây súng dài
Con thơ kề vai
Vui trong gia đình đời lính hơn ai
Nhiều chú muốn ước mơ vô cùng
Là quân nhân trông sao oai hùng
Và khối các em ưa ngầm
Thèm se duyên sắt cầm.

 

Tham khảo: _Vui đời lính (Song Linh-Phó Quốc Thăng), An Phú số 304, 1956.

 

Thảo luận cho bài: "Vui Đời Lính"