Vui Đời Nghệ Sĩ

Tác giả:

Slow fox

Cầm tay ta hát, hát khúc ca yêu đời cho người vui.
Với tình ta chan chứa, bao la trong bước đi trên đường đời.
Ơ kìa chàng thi sĩ đang miên man đi tìm bao vần thơ.
Ơ kìa nàng ca sĩ đang say sưa cung đàn cho đời mơ.
Tính tính tang tang tình lời thơ và ý nhạc
Thắm thiết gieo cho người một ý niệm yêu đời
Còn chi vui hơn đời nghệ sĩ chúng ta?
Nguồn vui phơi phới trên đôi môi xinh hồng bên ngàn hoa.
Chứ dù mưa hay nắng ta vui ca bên nhau bao lời thơ.

… ca bên nhau bao lời thơ
Ca vui ca bên nhau bao lời thơ
Ca vui ca bên nhau bao lời thơ cho đời mơ

Thảo luận cho bài: "Vui Đời Nghệ Sĩ"