Vui hứng bên cầu Khê Kiều

Tác giả:

Giang ngạn khê kiều toạ thảo lư,
Quần sơn mãn mục đối thôn khư.
Thanh phong đoản đĩnh xuân quy đạo,
Trúc hộ tân triều dạ hoán ngư.
Thi tích cận năng tranh tật bệnh,
Hương tâm cửu dĩ lạc điền ngư.
Kỷ hồi phong vũ nan phao khước,
Tài cúc thành trung nhất kính hư.

 

Dịch nghĩa

Lều tranh nằm bên bờ sông cạnh Khê Kiều
Đối diện với xóm thôn là cả dãy núi dài
Gió mát thuyền con chở lúa vụ xuân về
Bên cửa trúc, thuỷ triều mới lên, đêm vẳng tiếng gọi cá
Yêu thích thơ gần đây đủ thắng lại bệnh tật
Tấm lòng nhớ quê đã lâu rồi muốn về làm ruộng đánh cá
Trải bao trận gió mưa khó từ bỏ
Trong thành trồng cúc trên lối đi nhỏ thôi

 

Bài thơ trên được trích trong “Phương Đình Lưu lãm tập”.

Nguồn: Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (tập 3), NXB Hà Nội, 2010

Thảo luận cho bài: "Vui hứng bên cầu Khê Kiều"