Vui Tươi Khi Gặp Khó Khăn

Tác giả:

Vui tươi khi gặp khó khăn
Vui tươi qua hết gian nan
Vui tươi không hề than van hay phàn nàn
( Luôn vui tươi )
Vui tươi hy vọng chứa chan
Vui tươi thân ái chia san
Vui tươi đem bình an rót tràn nhân gian
( Luôn vui tươi )

Thảo luận cho bài: "Vui Tươi Khi Gặp Khó Khăn"