Vụn Tu

Tác giả:

Vụn Tu

 Cỏ Mai


Giận mình giận cả lá bên đường
Tu thì vụn dại để tình vương
Phải chi mượn được đao Đức Thánh
Một nhát cho xong nỗi đoạn trường.

 

Thảo luận cho bài: "Vụn Tu"