Vũng Tàu

Tác giả:

Mắt nước con triều thu lên xuống
Mà tàu mắc cạn vũng tình trăng

Thảo luận cho bài: "Vũng Tàu"