Vườn em

Tác giả:

Xin lòng thôi bớt đớn đau
Bão giông đã ngớt dội vào đất đai
Lại trồng đậu, lại trồng khoai
Lại vun  xới đợi ngày mai gặt mùa
Thân gày chẳng ngại nắng mưa
Qua thất vọng lại mong chờ ngày vui
Đã qua bao trận sống dồi
Con sông bên lở  bên bồi đã quen
Chờ xin đời – chút bình yên
Đề em chăm mảnh vườn riêng – cuối mùa…
1988

Thảo luận cho bài: "Vườn em"