Vườn Hoa

Tác giả:

Mỗi người là một cành hoa,
Cùng đem đây về đây góp nhóm.
Làm thành vườn hoa,
Muôn màu, muôn sắc tươi xinh

Mỗi người là một cành hoa,
Cùng đem về đây góp nhóm.
Làm thành vườn hoa,
Vườn hoa, vườn hoa chúng mình.

Thảo luận cho bài: "Vườn Hoa"