Vườn Hồng Dưới Trăng (Thềm Trăng)

Tác giả:

Vườn hồng say ánh trăng đêm
Nhấp nhô hai hàng cây mềm
Ngàn hoa nghe gió êm êm
Trăng thu nghiêng mình bên thềm
Một mùa thu đã chết
Biết bao lần lá thu trên thềm
Mà nay đã qua mùa xưa dưới trăng
Cùng xây giấc mộng thanh bình.

Ngàn hoa dưới ánh vàng
Nghe gió thầm lắng cùng mơ dưới đêm trăng về
Mùa xưa đã vương biệt ly
Thời gian vẫn mong người đi.
Hẹn về trong gió mùa
Trăng nước còn ghi, ghi mãi hương tình cố nhân
Rồi đây dưới ánh trăng thêu
Âm thầm nhớ người về.

*Theo nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ thì bài Vường Hồng Dưới Trăng (Thềm Trăng) không phải là sáng tác của ông!

Thảo luận cho bài: "Vườn Hồng Dưới Trăng (Thềm Trăng)"