Vườn má nợ

Tác giả:

Đường vắng gió lay đèn đảo phố
Hè sương bay lòng bụi lạnh mưa hơi
Ghế đá lở gốc si đôi hẹn lỡ
Chuông giờ xưa
vườn má nợ
bóng ngồi

Tình tính sổ lá rơi.

Thảo luận cho bài: "Vườn má nợ"