Vườn Màu

Tác giả:

Vườn Màu

 Lê Ðạt


Tuổi dậy pastel phố lụa
Tranh Gôganh chiều thổ cẩm phơi đào
Ðường nắng cánh sen đèn hội má
Vườn màu hoa con gái
bướm phù dâu

 

Thảo luận cho bài: "Vườn Màu"