Vườn mẹ không hoa

Tác giả:

Quái lạ sắc mai vườn ấy
Mỗi lần gợi nhớ quê nhà
Quê mẹ đất toàn sỏi đá
Làm gì có một màu hoa!

Thảo luận cho bài: "Vườn mẹ không hoa"