Vườn mẹ

Tác giả:

Vườn mẹ xe ủi sạch
Lối về bom với mìn
Đứng xa nhìn kỉ niệm
Ban mai sau hoàng hôn.

Thảo luận cho bài: "Vườn mẹ"