Vườn Nhật Bản

Tác giả:

Đá và rêu
Cách ta đã bảy trăm năm
Huyền hoặc và ám dụ.

Đá ngồi thiền, thẩm thấu lẽ tử sinh,
Rêu lặng lẽ xuất thế và nhập thế,
Ngỡ nước chảy, mà thực không có nước
Sóng cuội, sóng khô, vô tận, vô cùng…

Thanh tĩnh đến mức nghe được chính mình
Vườn ẩn hiện bất ngờ theo nhịp bước.
Những tham, sân si…đã bỏ quên ngoài cổng
Chút ghen tỵ hoá công cũng rơi nốt dọc đường.

Cỏ hữu hạn xanh veo thành bất tử
Lòng hoàn nguyên rửa sạch với thinh không!
1997

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Vườn Nhật Bản"