Vườn Phía Nam

Tác giả:

Vườn Phía Nam

 Lý Hạ


Cỏ mượt, trên cành hoa trổ bông
Tựa cô gái Việt má hay hồng
Thương thay chiều tối hương rơi rụng
Không mối manh mà lấy gió đông.

 

Thảo luận cho bài: "Vườn Phía Nam"