Vườn Sô-panh

Tác giả:

Tặng Đỗ Quân

Vườn Sô-panh trang trí thật sơ sài
Chỉ có gió và rất nhiều im lặng

Im lặng cồn cào giục dây đàn lên tiếng
Những âm thanh nức nở kiếp người

Im lặng mênh mông biến trời thành trẻ nhỏ
Lá trong vườn khoe những mảnh mây phơi
Vasava 2-10-2004

Nguồn: Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005

Thảo luận cho bài: "Vườn Sô-panh"