Vườn Tôi – Cỏ Dại & Mưa

Tác giả:

Vườn Tôi – Cỏ Dại & Mưa

 CV


tôi là chiếc hàng rào khập khễnh
nối một vòng lơ đễnh quanh tôi

*

có gì đâu
dăm vuông cỏ dại
vắng nhau hoang phế đã ngập đời

*

sao em không về theo tháng chín
mưa xuống một ngày: lấm tấm – hoa
để chiều trở màu – vàng thu / cúc
vuông cỏ vườn tôi khóc nhạt nhòa

*

tôi đứng ngóng người bên vườn cũ
ngọn cỏ nhầu cúi mặt
trong mưa

*

tôi vẫn là tôi – chiếc hàng rào – gập gẫy
mơ một lần ngượng nghịu nối quanh em

CV

 

Thảo luận cho bài: "Vườn Tôi – Cỏ Dại & Mưa"