Vườn Vắng

Tác giả:

Vườn Vắng

 Nguyễn Thanh Khiết


ly cafe trở nên đắng
căn nhà bỗng vắng hơn
chỗ ta ngồi rất lặng
hai bàn tay trống trơn
ngồi trông mưa sao ngỡ
ai về bước chân qua
vườn xưa còn trăn trở
tình gần mà như xa

nguyễn-thanh-khiết

 

Thảo luận cho bài: "Vườn Vắng"