Vương Tơ

Tác giả:

Đời lắng lắng buông nhạc lơi cung thương
Phím tơ muộn màng xe dây bàng hoàng
Lạt phai duyên dáng ơ thờ son phấn úa hoen nhân gian
Đời lắng lắng trôi nhạc mơ thế thôi
Chấp nên cuộc đời em duyên nụ cười
Chiều dâng mây khói cho màu pha phôi não nề hôm nay

Một chiều tơ vương sắt xe tình thương
Tơ chùng lạc loài phím loan
Tiếng đàn dìu dặt trúc lan chiều mến
Mong ý lên hương đem mộng về
Mơ dáng chiều lắng không não nề
Mà sầu mà ước sắc son ngàn câu nguyện thề

Đời lắng lắng trôi nhạc mơ thế thôi
Chấp nên cuộc đời em duyên nụ cười
Chiều dâng mây khói cho màu pha phôi não nề hôm nay

Một chiều tơ vương sắt xe tình thương
Tơ chùng lạc loài phím loan
Tiếng đàn dìu dặt trúc lan chiều mến
Mong ý vương hương cho nhạc về
Mơ dáng chiều lắng không não nề
Để sầu để nhớ sắc son ngàn câu nguyện thề

Tham khảo:
1. Giọng hát Anh Ngọc (với sự phụ hoạ của 3 giọng nữ: Quỳnh Giao, Kim Tước, Thái Thanh) trong một băng nhạc thu từ chương trình nhạc thính phòng do nhạc trưởng Vũ Thành điều khiển trước 1975.
2. Giọng hát Anh Ngọc (với sự phụ hoạ của 3 giọng nữ: Quỳnh Giao, Kim Tước, Thái Thanh) trong CD Anh Ngọc: Một thời để nhớ, Anh Ngọc thu âm trước 75 và tái phát hành năm 2002.

Thảo luận cho bài: "Vương Tơ"