We Wish You A Merry Christmas

Tác giả:


Nguyễn Ngọc Thiện


Nguyện xin ơn phúc trên tràn đầy
Bình an đêm Giáng Sinh cho nhân trần
Hạnh phúc chan chứa muôn trong tâm hồn
Và một năm mới bình an

Hạnh phúc đến chứa chan
Chan chứa trong tâm hồn
Mong ước luôn được phước lành
Và một năm mới bình an

We wish you a Merry Christmas,
We wish you a Merry Christmas,
We wish you a Merry Christmas,
And a Happy New Year.

Good tidings to you,
And all of your kin,
Good tidings for Christmas,
And a Happy New Year

[trình bày: Thu Phương]

lịch sử bài hát:
In the days of Olde England, groups of traveling singers would entertain for food or pay. These groups were called “waits” and were extremely popular at Christmastime. We Wish You a Merry Christmas is one of these old tunes.

Thảo luận cho bài: "We Wish You A Merry Christmas"