While My Guitar Gently Weeps – Đàn Khóc Tình Ta

Tác giả:

The Beatles


Danh Sách Các Bài Nhạc Lời Việt Leaqua

Trang blog của Leaqua

http://www.youtube.com/watch?v=F3RYvO2X0Oo

1

Nhìn đâu cũng vắng lặng tình vẫn chìm trong cơn ngủ mê

Tiếng cung đàn nỉ non buồn lây

Nhìn quanh ta xuống đời bao chán chường sao cứ bủa vây

Tiếng cung đàn khóc đến chùng dây

Ta làm sao hỡi em?

Tim nào biết nghĩ suy !

Phải làm sao nói  tiếng yêu !

Hỏi người có bán đi không ?

Ân tình chẳng dễ mua

Phải làm sao nói tiếng yêu !

2.

Đời trôi nhanh đêm ngày cứ đổi dời chẳng thiết nghỉ ngơi

Tiếng cung đàn níu kéo thời gian

Người đi tiếp chuỗi ngày bao lỡ lầm dạy ta lớn thôi

Tiếng cung đàn lén khóc đời trôi

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Sao người chẳng thiết tha

Mỗi ngày mỗi cách xa

Tim người cũng dễ phôi pha

Sao tình mãi dửng dưng

Cung đàn tê tái rung

Tiễn người đã trót quay lưng

3.

Nhìn đâu cũng vắng lặng tình vẫn chìm trong cơn ngủ mê

Tiếng cung đàn nỉ non buồn lây

Nhìn quanh ta xuống đời

Tiếng cung đàn khóc đến chùng dây

……………………………………..

……………………………………..

—–

bài hát gốc

The Beatles-While My Guitar Gently Weeps

Writer: LENNON/HARRISON/MCCARTNEY

I look at you all see the love there that’s sleeping

While my guitar gently weeps

I look at the floor and I see it need sweeping

Still my guitar gently weeps

I don’t know why nobody told you

how to unfold you love

I don’t know how someone controlled you

they bought and sold you

I look at the world and I notice it’s turning

While my guitar gently weeps

With every mistake we must surely be learning

Still my guitar gently weeps

I don’t know how you were diverted

you were perverted too

I don’t know how you were inverted

no one alerted you

I look at you all see the love there that’s sleeping

While my guitar gently weeps

I look at you all

Still my guitar gently weeps

Oh, oh, oh

oh oh oh oh oh oh oh

oh oh, oh oh, oh oh

Yeah yeah yeah yeah

yeah yeah yeah yeah

Thảo luận cho bài: "While My Guitar Gently Weeps – Đàn Khóc Tình Ta"