Xa Cách

Tác giả:

Nhà em cách bốn quả đồi
Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng;
Nhà em xa cách quá chừng.
Em van anh đấy, anh đừng yêu em !

Thảo luận cho bài: "Xa Cách"