Xa Cách Muôn Trùng

Tác giả:


Xa cách nhau muôn trùng
Lòng hoài dâng nhớ nhung
Ai bước đi dùng dằng
Ai sắt se tơ lòng
Trời vương áng mây sầu
Hồn quyên bay về đâu?
tay nắm tay, chân rời bước, bùi ngùi xót xa lòng nhau
Ôi, sắt se tơ lòng
Người về mang nhớ mong
Trông bóng nhau dần khuất
Xa cách nhau muôn trùng
Bên cầu tơ liễu vương hai bóng đau thương
Gió ru cành than khóc trong chiều sương
Sông nước như làm thinh
Áng mây vô tình, thướt tha lướt trôi vờn nước non xanh
Bao giấc mơ từ xưa tan rồi!
Tìm kiếm đâu giờ giây phút vui?
Một người hoài trông
Một người hoài khuất
Xa xa sương mờ mịt rơi

Chép từ tập “Nhạc Tiền Chiến” do “Kẽ Sĩ” xuất bản

Thảo luận cho bài: "Xa Cách Muôn Trùng"