Xa Lạ

Tác giả:

Giờ gặp lại em như người xa lạ
Bước qua tôi không nói một câu nào
Phố cũ vắng, bàn chân vội vã
Nghe trên đầu nắng vỡ xôn xao

Cơn mưa nhỏ ướt bờ vai thuở trước
Nửa trái me chua cho mối tình đầu
Tôi ngoảnh lại em thờ ơ cất bước
Đường còn dài sao vội mắt ai sâu ?

Người ta bảo tôi đã là thi sĩ
Đứng trước em tôi vẫn hóa dại khờ
Chỉ một tiếng mà sao không dám gọi
Em đi rồi, chợt thấy tiếc ngu ngơ …

Thảo luận cho bài: "Xa Lạ"