Xa Lộ Không Đèn

Tác giả:


Trình bày:
Phương Dung

Trên xa lộ mênh mang
trên xa lộ cô đơn
ôi xa lộ bóng tối im lìm
Tìm có người tìm tình yêu
mất đi không còn đến ~
Trên xa lộ đêm đen
trên xa lộ đua chen
ôi xa lộ sống chết vô tình
Tình hỡi cuộc tình người đi
vết xe đang lăn tròn !
Cuộc đời sao tăm tối như xa lộ không đèn !
Cuộc đời sao u ám như xa lộ tối đen !
Một người trong cõi sống
một người sang cõi chết
chỉ là giọt nắng sớm, cánh sương đêm
Trên xa lộ không tên
Trên xa lộ khô khan
ôi xa lộ giết chết tâm hồn
Vừa thấy cuộc đời
chợt tan biến đi như hình bóng ~
Trên xa lộ miên man
trên xa lộ thênh thang
ôi xa lộ tối ám không đèn
Đường hỡi con đường
tình yêu thoáng qua như vô hình !

*Nhạc phim Xa Lộ Không Đèn, 1972
**Hoà âm và ban nhạc Y Vân


 

Thảo luận cho bài: "Xa Lộ Không Đèn"