Xa Và Gần

Tác giả:

Gần quá nên xa quá đấy thôi
Người yêu dấu hỡi!-tuổi xa người!
Nửa vòng trái đất-tầm xa nhất,
Ta giáp vòng nên cách gấp đôi!

*Kỷ niệm ở Thanh Đa, Bình Quới 18-5-2000

Thảo luận cho bài: "Xa Và Gần"