Xã viên

Tác giả:

Chim mang hơi lạnh qua đầm
Nhà dân đã ngủ đồng không bóng người
Đầm xa sen cứ thơm hoài
Khuây người giữ vịt dưới trới sao khuya.

Thảo luận cho bài: "Xã viên"