Xa

Tác giả:

Trách gì thì cũng chia xa
Tiếc gì thì cũng ngăn ba bốn đường
Vẳng đâu đây một lời thương
Người chưa kịp nói mùi hương thoảng hoài
Em về xứ ấy mưa bay
Quê hương xa, biết có ngày gặp nhau?
Nẻo đời lận đận lao đao
Nhắc làm chi… mảnh trăng nào vừa tan.

(Cà Mau)

Thảo luận cho bài: "Xa"