Xe Anh Xẹp …Bánh

Tác giả:

Xe Anh Xẹp …Bánh

 Kiến Hôi


 

Buồn, …   tè …
Sáng ngày ra, xe anh xẹp
bánh mới mua chỉ chở em một lần
không xa
Chỉ là ra biển
nhìn trời nhìn sóng nhìn con còng
ta lòng vòng kể chuyện tình long dong
Đưa em về, xẹp bánh
xe
Trời!
Nhìn qua, em đâu nặng?
Nhìn lại, xe chẳng niểng một bên?
Mà sao xẹp?
Đất trời nào trả lời, vì sao?
Cuộc tình mình mới bơm hơi
mà sao bánh xe xẹp?
Cuộc tình mình mới tinh khôi
như lốp xe còn mới
Mà sao xẹp?
Hay là điềm …gở
điềm chẳng còn hơi …
thở?
Xììììììììì …hơi?
Chuyện tình mình …lủng …tới nơi ???
Kiến Thợ

 

Thảo luận cho bài: "Xe Anh Xẹp …Bánh"