Xe Cần Cẩu

Tác giả:

Xe cần cẩu trông xù xì, đừng vội chê ấy đừng vội chê

Xe cần cẩu trông xù xì, đừng vội chê ơi các bạn ơi !

Cầu nào bắc nhà nào xây liền ra tay ấy làm xong ngay
Xe nào trượt xuống vực sâu, buông nhanh câu móc lên tức khắc

Xe cần cẩu trông xù xì, đừng vội chê ấy đừng vội chê
Xe cần cẩu trông xù xì, trông xù xì mà tốt bụng ghê !…

Thảo luận cho bài: "Xe Cần Cẩu"