Xe Đời Nghiến Nát Những Tờ Lịch Xưa

Tác giả:

Xe Đời Nghiến Nát Những Tờ Lịch Xưa

 Ngô Quang Võ


Tím mây giăng buổi chiều tàn
Man man con gió xe làn tuyết sương
Đông về sợi nhớ vương vương
Xót môi men đắng lơi buông nỗi niềm
Tuyết sương trải trắng mặt thềm
Tơ trời trói lọn muộn phiền xanh xao
Dãy xa đồi thấp núi cao
Dáng gần hồ mặc sóng chao đảo bờ
Con suôn se sắt hững hờ
Xe đời nghiến nát những tờ lịch xưa.
VN

 

Thảo luận cho bài: "Xe Đời Nghiến Nát Những Tờ Lịch Xưa"