Xe sợi

Tác giả:

Em lên năm xe sợi giữ nhà
Bố ở chiến trường, mẹ đi chợ vắng
Ngón tay nhỏ đè lên dòng sợi trắng
Cái xa quay êm êm cho em khỏi khóc mà.

Thảo luận cho bài: "Xe sợi"