Xích Bích

Tác giả:

Đông phong bất dữ Chu lang tiện
(Đỗ Mục)

Gió đông má hoả công chiều đỏ
Lửa đào xuân quẹt cháy hoa môi.

Thảo luận cho bài: "Xích Bích"