Xin

Tác giả:

Nột bến đau một trường giang khổ
Xếp hàng xin kiếp nữa bên nhau

Thảo luận cho bài: "Xin"