Xin Cảm Ơn

Tác giả:

Xin Cảm Ơn

 Quan Dgươn


Xin cám ơn mẹ ba con đã
Đẻ con ra giữa cõi đời này
Ban cho con đầu mình thân thể
Còn tặng thêm mắt mủi chân tay 

 

Xin cám ơn cõi đời này đã
Ban cho ta cảm xúc vui buồn
Cho ta nếm nhục vinh đủ kiểu
Biến ta thành một người lớn khôn

 

Xin cám ơn bạn bè bốn phía
Sàng sẫy ta những lúc thất thời
Đã chửi mắng giùm ta thậm tệ
Khiến ta thành một thằng bớt ngu

 

Cám ơn những cuộc tình vô vọng
Khiến hồn ta sóng gió ngày đêm
Nếu kiếp sống một đời phẳng lặng
như mặt hồ. Chết còn sướng hơn

 

Cám ơn em người tình thầm lặng
Khiến cành khô ta biết nẩy mầm
Nếu khoảng cách nửa vòng trái đất
không có em, ta thành khó thương

 

Cám ơn ta dập bầm đủ thứ
Khiến ta khùng buột thét ra thơ
Nếu cam chịu như loài cây cỏ
Thì ta đâu rắc rối đến giờ

 

Cám ơn em cuối cùng , bà xã
Hiểu lòng ta không nỡ cằn nhằn
Ta đôi lúc chạy theo con chữ
Cũng vô tình làm đứa phản rong

Thanksgiving 2005
Quan Dương

 

Thảo luận cho bài: "Xin Cảm Ơn"