Xin Cám Ơn

Tác giả:

Xin Cám Ơn

 Ngọc Thùy Khanh


Cũng may còn được người quen
Giữa đời thay trắng đổi đen dỗ dành
Xưa nay rốt cuộc phù vân
Sao chưa chân thật vô ngần so đo
Được gì cứ phải buồn xo
Được gì cứ phải giả đò với nhau
Có mơ liều thuốc nhiệm mầu
Có bao xốc nổi bắc cầu vào thơ
Thật thà đến độ bơ vơ…
Thật thà chỉ để chẳng ngờ nguy nan
Cảm ơn người rất nồng nàn
Cám ơn đời vẫn dịu dàng bao dung.

 

Thảo luận cho bài: "Xin Cám Ơn"