Xin Chút Tình Lành

Tác giả:

Xin Chút Tình Lành

 Trần Thị Hà Thân


em chỉ là em – em thương anh
em hỏi xin anh – chút tình lành
đời bôn ba, lộc lừa – canh cánh
chút tình lành – đây đó em – anh

 

Thảo luận cho bài: "Xin Chút Tình Lành"