Xin Đừng Khơi Động Niềm Đau

Tác giả:

Xin Đừng Khơi Động Niềm Đau

 Thái Thụy Vy


Chuyện tình người đã xa rồi
Cuộc tình ngang trái ngàn đời chẳng quên
Vườn Thanh ký ức miếu đền
Nàng nằm yên nghỉ dưới nền tịch liêu
Đừng ai khơi lại niềm yêu
Xin đừng lay tỉnh những điều gợi đau
Yêu đương nào có phai màu
Người thơ muốn giữ tâm hao một mình
Có người viếng mộ lặng thinh
Âm thầm đặt bó hoa trinh hai màu
Hồn thơ sáng thể trăng sao
Chớ làm vẩn đục những câu vô tình
Ngủ yên, ký ức vô hình
Ngủ yên, kỷ niệm, một mình, ngủ yên… 

Thảo luận cho bài: "Xin Đừng Khơi Động Niềm Đau"