Xin Đừng Quên Tôi

Tác giả:

Forget me not!
Forget me not!
Forget me not!
Forget me not!
Một nhành bâng khuâng,
vườn ai tím ngắt,
màu hoa man mác
em tặng riêng tôi.
Chỉ một nhành thôi,
ru đời hiu quạnh,
lòng tôi chấp cánh
bay lượn giữa chiều.
Forget me not!
Forget me not!
Forget me not!
Forget me not!
Cánh hoa tình yêu
tôi cài trên áo,
hoa như thắm gọi:
Xin đừng quên tôi
Chỉ một nhành thôi,
tôi về nhung nhớ,
màu hoa muôn thuở,
thơm ngát tim tôi.

 

Thảo luận cho bài: "Xin Đừng Quên Tôi"