Xin Lỗi Em

Tác giả:

Xin lỗi em, vì tôi không là người em mơ…

Xin lỗi em, vì tôi đã làm em đau…
Xin lỗi em, vì tôi đã dối em thật nhiều…

Em không trách tôi vì tôi đã làm em đau…
Em không trách tôi vì tôi đã dối em…
Em không trách tôi vì em vẫn biết tình không như là mơ…

Vẫn biết yêu, là sẽ đau khổ trong lòng,
Nhưng em vẫn yêu tôi, không ngại ngần…
Muốn nói với em, nhưng sao không đành lòng…
Vì tôi cũng đã yêu em thật nhiều…

Thảo luận cho bài: "Xin Lỗi Em"