Xin Lỗi

Tác giả:

Xin Lỗi

 MT


 

 

Cuối đầu tạ lỗi cùng người..
Gió thu gieo hạt nặng lời cho cây..
Lá vàng bổng úa từ nay
Cho nhân gian đón..heo may đầu mùa.

Mây vàng pha tím rừng thưa..
Ngắm thân trơ trọi..ai vừa dạ ai
Kiếp chơ vơ..đã an bày..
Tháng ngày vui với..đêm dài..của thu

Say lòng với đoản thơ ưu..
Dám đâu mượn tuyết đông bù..vào tim
Chỉ xin chọn đúng nổi niềm..
Họa vần hỏa_thổ….thủy_kim_môc.. lòng

Sẽ là bạn của thơ ngông
Họa câu đối chử..ấm lòng..người mơ..
Thời gian đo dạ hững hờ..
Hay tâm mang nhiệt huyết ..thơ..hậu tòan..

MT

 

Thảo luận cho bài: "Xin Lỗi"