Xin Một Lần Cúi Xuống

Tác giả:

Xin Một Lần Cúi Xuống

 Trần Tường Vi


Xin một lần cúi xuống
Lật sang trang tình buồn
Tiếng chuông chiều vang, muộn
Nghe đời lỗi lầm hơn

Thương mình chiếc bóng ngã
Đường trơn ai đưa về
Đã quen rồi chợt lạ
Thấm đau từng cơn mê

Xin một lần cúi xuống
Vốc đầy tay ngụm sầu
Trên môi mềm riêng uống
Chếnh choáng, gầy cơn đau

Lời kinh khô hết phép
Hoá thân ra tội đồ
Dòng đời vây hạn hẹp
Chớp mắt hoàn hư vô

Tháng Ba nằm trên tóc
Xui nghìn sợi rối nhầu
Gió làm tên hành khất
Van nài cuộc tình sâu

Tháng Ba không hẹn trước
Nên chẳng ai đợi chờ
Sóng vùng vằng vỗ ngược
Xa dần bờ ước mơ

Xin một lần được khóc
Rửa sạch dấu bụi trần
Trăm năm, ngày bạc tóc
Còn nơi nào dung thân?

Xin một lần cúi xuống
Tiễn mình hay tiễn người
Cũng vậy, tim lận đận
Một đời… một lần… thôi.. 

 

Thảo luận cho bài: "Xin Một Lần Cúi Xuống"