Xin Thời Gian Đừng Trôi

Tác giả:

Rượu nồng cạn chén bên người

Tình ái ấm nồng chứa chan.
Mong thời gian thôi
Ngừng không trôi nữa
Mãi đêm nay ta bên người.

Sao thời gian cứ trôi mau.
Sao rượu nồng bỗng chua cay.
Sao tình còn đang ngất ngây say
Mà chợt nghe sầu ngăn cách.

Anh ơi uống đi anh
Giọt đắng thấm tràn khóe môi.
Lệ nào chớ rơi
Đường khuya vắng âm thầm đi về.

Thảo luận cho bài: "Xin Thời Gian Đừng Trôi"