Xóm cũ

Tác giả:

Xóm cũ, em đi, anh chẳng lại
Nơi yêu, ai dám đến hai lần
Công tác nay về nơi xóm cũ
Không em, nhưng đã có tình dân…
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Xóm cũ"