Xóm Giếng

Tác giả:

Xóm Giếng phố dài ai gánh nước
Nhắc gì quan họ lúc quên yêu
Ấy em xinh ngợp anh ngơ ngác
Ai dứt lời thương buộc lối chiều

Đỏ tía tàn bàng năm loáng ướt
ĐỢi chừng bóng tết nắng vàng treo
Mộng cầu em mãi nhang khoe vuốt
Khêu đủ tâm tình xưa chẳng khêu

Có con hẻm muộn mờ sương đất
Đọng mấy câu ca thuở phố nghèo
Từng ấy năm giời không bạc tóc
Xóm Chùa đâu đó đỏ hương theo

Thảo luận cho bài: "Xóm Giếng"